Konferencja

Europejska Konferencja Logistyczna

Best practices i wizja po 10 latach od rozszerzenia UE na wschód


Szanowni Państwo,
rozszerzenie UE w 2004 r. było piątym z kolei i jak do tej pory największym poszerzeniem granic Unii Europejskiej. Z dniem 1 maja 2004 r. przystąpiło do UE 10 nowych państw członkowskich.

Dla Frankfurtu nad Odrą rozszerzenie UE oznaczało, w szczególności ze względu na uzyskanie przez Polskę członkostwa w UE, że nie był on już dłużej postrzegany jako miasto położone skrajnie przy unijnej granicy, a jako polsko-niemieckie dwumiasto o dużym potencjale jako intermodalny węzeł w transportach Wschód-Zachód. 10 lat później pragniemy z Państwem wspólnie w dniu 5 czerwca 2014 r. we Frankfurcie nad Odrą porozmawiać o wpływie tych zmian na ponadgraniczne transporty towarów oraz wskazać perspektywy i przyszłe wyzwania.

Wybraliśmy dla Państwa trzy główne zakresy tematyczne:

  • Sukcesy i perspektywy 10 lat po poszerzeniu granic UE o państwa Europy Wschodniej z punktu widzenia polityki, przedsiębiorstw i związków, w zakresie transportu drogowego i kolejowego,
  • Stan rozbudowy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T),
  • Prezentacja najlepszych praktyk w zakresie ponadgranicznych kooperacji w transportach Wschód-Zachód oraz szans dla Państwa przedsiębiorstwa we wspólnym polsko-niemieckim rejonie gospodarczym.

Konferencja to idealna okazja na poznanie szans dla Państwa wschodnioeuropejskiego biznesu we Wschodniej Brandenburgii. Warto skorzystać z bezpośredniej wymiany doświadczeń z ekspertami oraz z szansy na nawiązanie trwałej współpracy.

Cieszymy się na Państwa udział w konferencji!

Jörg Vogelsänger
Minister Infrastruktury i Rolnictwa Landu Brandenburgia

dr Martin Wilke
Nadburmistrz miasta Frankfurt nad Odrą